Nyheder & Opslag

Foredrag om Kongernes Jelling


”Kongernes Jelling”

Et fantastisk foredrag med den

nyeste viden om stedet

Ved museumsinspektør Adam Bak

Fra ”Kongernes Jelling”

Torsdag den 14. marts kl. 19.30 i Hejls gl. Skole

Alle er velkomne

Entre, kaffe og kage 50 kr.

Lokalhistorisk Arkiv for Hejls-Hejlsminde

 

Fantastisk spændende foredrag om Kongernes Jelling.

Torsdag den 14.marts får Lokalhistorisk Arkiv for Hejls-Hejlsminde besøg af museumsinspektør Adam Bak fra Kongernes Jelling. Han vil på Hejls gl. skole holde foredrag om Jellingmonumenterne og deres placering i Danmarks historie i vikingetiden.

I Jelling findes et omfattende monumentkompleks hvis hovedattraktion er de velkendte runesten lavet af henholdsvis Gorm den Gamle og Harald Blåtand. Haralds store sten beskriver i korte vendinger skabelsen af et samlet Danmark og det officielle skifte fra asatro til kristendom.

Udgravninger i monumentområdet som blev påbegyndt i 2007 har kraftigt forøget vores viden om stedet og har resulteret i at museet Kongernes Jellings udstilling ikke længere var relevant. Som konsekvens heraf blev den gamle udstilling nedlagt og der blev brugt to år på at opbygge et oplevelsescenter med moderne fortælleteknikker og med den nyeste viden.

Foredraget vil gennemgå monumentområdet i Jelling i lyset af den nyeste viden og forklare, hvad der er sket med Kongernes Jelling i forlængelse heraf.

Gunnar M. Krag

 


Foregående side: YouTube
Næste side: Foredrag