Nyheder & Opslag

Generalforsamling 4. oktober kl. 19.30


Torsdag den 4 oktober : Generalforsamling kl. 19.30 i Mødelokalet ved Hejls gl. Skole.

 

Derefter vil forhenværende seminarielektor Jørn Buch holde foredrag om ”Oldenburgerne - Den gamle danske  kongeslægt"


Oldenburgerne sad på den danske kongetrone fra 1448 indtil 1863, hvor de blev afløst af den nuværende kongeslægt Glyksborgerne. Den første oldenburger Christian I, blev som ganske ung valgt af det danske Rigsråd som Danmark’s konge. Med Frederik VII uddøde den oldenburgske kongeslægt i Danmark                                                                                                                                                                           

Foredraget vil gøre rede for de enkelte Oldenburgske konger og deres betydning for den historiske udvikling i Danmark, men også se på de familiære forbindelser til andre kongehuse i Europa. Der vil i foredraget blive demonstreret og diskuteret de enkelte oldenburgske kongers betydning for det danske samfund i dag, for den danske identitet og selvforståelse.                    


 
Torsdag den 4. oktober 2018 kl. 19.30 Generalforsamliong i mødelokalet v. Hejls gl. skole.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

 

2. Formandens beretning.

 

3. Regnskabet til godkendelse.

 

4. EU’s datalov og arkivets privatlivspolitik

 

5. Valg af 5 personer til bestyrelsen + valg af 1 suppleant.

 

6. Valg af 2 revisorer og af 1 revisorsuppleant.

 

7. Eventuelt.

 

 

På valg er: Amy Lewring, Lis Damgaard, Knud Erik Dinesen, Knud Erik Iversen, Hanne Petersen.

 

 Alle genopstiller.

 

Bestyrelsen foreslår genvalg af suppleanten: Anne Marie Vaupell Christensen.

 

Valg af 2 revisorer:

 

Bestyrelsen forslår genvalg af revisorerne Nis Jørgen Steffensen og Vagn Bøgedal.

 

Bestyrelsen foreslår genvalg af revisorsuppleanten Bente Jessen

 

 


Derefter foredrag ved Jørn Buch, Haderslev: ”De oldenburgske konger og deres betydning”


Foregående side: YouTube
Næste side: Foredrag