Nyheder & Opslag

Foredrag den 16. marts kl. 1930


Kære Medlemmer!


Så nærmer tiden sig for foreningens næste arrangement torsdag den 16. marts kl. 1930 i mødelokalet i Hejls gl Skole. Det er et foredrag med Overinspektør Lennart S. Madsen fra Museet i Haderslev om ”Haderslev i middelalderen og renæssancen”. Alle er Velkomne. Entre med kaffe og kage 50 kr.

 

 

 

 

Haderslev i middelalder og renæssance.

I den nye bog om de danske byer i middelalderen optræder Haderslev et stort antal gange - det var en af datidens betydningsfulde købstæder i det danske rige. Byen blev grundlagt i midten af 1100-tallet som en mindre handelsplads i bunden af den lange fjord, og voksede i løbet af middelalderen op til at blive en af de største byer i hertugdømmet Slesvig. Der blev oprettet forskellige institutioner som borg, kloster og spedalskhedshospital, og Haderslev fik i 1266 et kollegiatkapitel ved Vor Frue Kirke – det ene af kun to i hele Skandinavien.

Netop byens placering i hertugdømmet og tilstedeværelsen af kapitlet ved Vor Frue kirke fik afgørende betydning for byens absolutte storhedstid, der faldt i 1500-tallet. Den blev centrum for Reformationen i hertugdømmet og til dels også i Danmark, og her indrettede hertug Hans den Ældre hovedslottet for sin andel af hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Haderslev var både et gejstligt og et verdsligt center.

Foredraget vil skildre byens opståen og udvikling igennem middelalderen. Der vil blive lagt vægt på udviklingen af gadenet, forbindelsesruter, bebyggelse og institutioner igennem århundrederne, og byens historie vil blive fulgt helt frem til 1627, hvor Christian 4.s mislykkede engagement i 30-årskrigen satte en brat stopper for byens udvikling igennem det meste af 1600-tallet.

 


Foregående side: YouTube
Næste side: Foredrag