Nyheder & Opslag

Nyhedsbrev september 2016


Arkivets nyhedsbrev for efteråret 2016.

Emner:

Mailadresser fra medlemmerne.

Hjemmeside.

Årsskrift 2016.

Arbejdet i arkivet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev 2016 fra Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Hejls-Hejlsminde

 Mailadresser:Sidste år fik vi mailadresserne på en del af vores medlemmer, men vi mangler endnu mange mailadresser.  Det gør alting nemmere og billigere, når vi kan udsende meddelelser og nyheder til Jer på mail, som f.eks. dette nyhedsbrev. Derfor vil vi bede Jer om at sende Jeres mailadresse og gerne tlf. nr. til adressen: trappendal@profibermail.dk. De medlemmer, der ikke har e-mail, får selvfølgelig nyhedsbrevet i deres fysiske postkasse.

 Hjemmeside. Husk at I altid kan gå ind på arkivets hjemmeside www.hejls-arkiv.dk og se de seneste nyheder og programmet for indeværende sæson med datoer og emner for foredragene. Her kan man også se, hvem der sidder i bestyrelsen og beretningen fra sidste generalforsamling.

 Kontingent og kontingentbetaling. Man kan blive medlem af arkivet ved at sende en mail til; trappendal@profibermail.dk og indbetale 75 kr. for enlige eller 100 kr. for en husstand på foreningens konto i Middelfart sparekasse på konto:0759 3226819796. Husk at skrive kontingent ved indbetalingen. Vi udsender ikke længere girokort, så medlemmerne må betale via netbank eller via deres bank. Medlemmer i Hejls uden internet, vil få besøg af bestyrelsens medlemmer, som vil komme og klare indbetalingen kontant.

 Årsskrift 2016. Årsskrift 2016 indeholder flere emner. I centrum står marken, bakken, gården ”Bygebjerg”, der er omdrejningspunkt for to artikler med beretninger om spændende middelalderfund af borg og mølle og om de seneste års usædvanlige møntfund fra 1700- og 1800-tallet. Men årsskriftet indeholder også en beretning om vores lokale digter og maler Jens Thygesen, og til sidst er der barndoms- og ungdomserindringer fra Hejls i 1950-erne og 1960-erne. Vi håber medlemmerne vil tage godt imod årsskriftet. Det udsendes gratis til medlemmerne. Ikke-medlemmer kan købe årsskriftet på arkivet for 50 kr.

 De gamle årsskrifter kan stadig købes.Årsskrift 2015 omhandler slægten Schultz i Hejls gennem 300 år og en beretning om Jesper Schultz (1865-1943) og hans eventyrlige liv på tre kontinenter. Den kan købes for 50 kr.

 Årsskrift 2014 hedder ”Engbo” ”Historien om en bygning” og omhandler Alderdomshjemmet og Plejehjemmet Engbos historie og historien om forsamlingshuset og lokalcentret Engbo. Den kan købes for 50 kr.

 Årsskriftet 2013 har Hejls kirkes historie som sit emne. Bogen er gennemillustreret med farvebillederÅrsskriftet samler hele den nu kendte viden om Hejls kirkes bygningshistorie og dens inventar i een bog, så man ikke skal til en række forskellige artikler og bøger for at læse om emnet. Undervejs fortælles historier om de forskellige præster og det præg, de har sat på kirken, og om deres forhold til menigheden gennem tiden. Bogen kan købes for 100 kr. i arkivet.

 Årsskrift 2011 og 2012 "Hejls Idrætsforening 1866-1969" og Hejls Idrætsforening 1969 - 2012" kan stadig købes for 50 kr. stk. eller begge bind for 70 kr. i arkivet.

 Årsskrift 2010 "Bagværk fra mors og bedstemors tid" er udsolgt

 Arbejdet i arkivet. Arkivarbejdet er som sædvanligt delt op i arbejdshold, der arbejder på skiftende dage. Else Kier og Elly Flensburg arbejder med regnskabet og Else sammen med Kirsten Degn desuden med at opdatere vores kirkegårdsregistrering med billeder og tekster. Når de er færdige med det, er det meningen, at hele kirkegårdsregistreringen skal indtastes på hjemmesiden" DK-Gravsten". Herdis Schultz, Lis Damgaard, Amy Sørensen, Kirsten Degn og Gunnar Krag arbejder onsdag formiddag med registrering af indkommet materiale og med at lægge billeder ind i arkibas. Hanne Petersen arbejder med registrering af avisudklip, og Anne Marie Hansen med konfirmandbilleder og skolebilleder. Derudover betjenes de besøgende i arkivet, der laves udstillinger og årsskrift. Så aktiviteten er generelt høj. Medarbejderne deltager også i de kurser som udbydes af SLA, Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver. Således har flerer været på kurser i Arkibas og Hanne Petersen er ved at tage de forskellige moduler i arkivlederuddannelsen.

 Afleveringer til arkivet. I 2015 - 2016 er der indkommet 41 arkivalier til arkivet. Der har været mange og store afleveringer til arkivet i det forløbne år.

 Farvel til Erik Eriksen, Else Kier og til Elly Flensburg. Ved den kommende generalforsamling den 13. oktober skal vi sige farvel til tre bestyrelsesmedlemmer, som har ydet en stor indsats for arkivet gennem mange år. Erik Eriksen har været medlem af bestyrelsen gennem 25 år og har i disse mange år været et stort aktiv for arkivet. Elly har været med i 10 år og har ydet en stor indsats med regnskabet og på forskellige andre områder ofte sammen med Else Kier, der har været med i 6 år. De har i de senere år sammen styret regnskabet, og Else har desuden arbejdet med registrering af gravsteder. Fra arkivet vil vi gerne sige dem hjertelig tak for en stor indsats gennem mange år.

 


Foregående side: YouTube
Næste side: Foredrag