Hejls Kirkegård på nettet


Hejls kirkegård er nu på nettet og kan findes under www.gravsten.dk. Gå ind under Vejle Amt og find så Hejls, eller kig ude til højre på skærmbilledet under nyheder. Der ligger Hejls også.

Kirsten Degn har gennem et kæmpearbejde fået lagt fotos og gravstenstekster af samtlige gravsten på Hejls kirkegård på nettet. Hendes arbejde bygger bl. a. på Inge Mortensen fotografering af kirkegården i årene 1989-2000.

Det er nu muligt for slægtsforskere og andre interesserede at se og læse alle gravsten på Hejls kirkegård.

Nu kan man finde alle gravsten på Hejls kirkeghrd på nettet. Se under www.gravsten.dk under Vejle Amt og Hejls sogn.