Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Hejls-Hejlsminde

Velkommen til Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Hejls-Hejlsminde. Indgang på den modsatte side af bygningen

Arkivets adresse:

Hejls Landevej 20 A, 6094 Hejls

tlf.:   41 16 11 28

e-mail: hejlsarkiv@gmail.com  eller trappendal@profibermail.dk

arkivets web adresse: www.hejls-arkiv.dk

 

Arkivets bankkonto nummer: 0759 3226819796

 

Åbningstider:

Arkivet er åbent hver onsdag fra kl. 15.30 - kl. 17.30 i månederne fra august til juni undtagen den første onsdag i måneden, hvor der er åbent fra kl. 19.00 - 21.30.

Derudover har arkivet åbent den første onsdag i juli måned fra kl. 19.00 - 21.30.

I øvrigt kan arkivet åbnes efter aftale.


Hejls gl. Skole. Arkivet ligger til venstge i bygningen og lokalcenteret til højre.

Hejls gamle Skole


 
Bliv medlem af Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Hejls-Hejlsminde

kontingent: husstand 100 kr. enlig: 75 kr.

For dit kontingent får du hvert år tilsendt foreningens årsskrift gratis.

Skriv til Foreningens kasserer Knud Erik Dinesen engvej19@gmail.com

og indbetal kontingentet på foreningens konto i Middelfart sparekasse på konto:0759 3226819796. Husk at skrive kontingent og navn ved indbetalingen.


 Næste side: foreningen